ประกาศ

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์
จำนวนครั้งการดู: 2671

Screen Shot 2016 10 18 at 09.14.12 e1476757146296 720x380

 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3

 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2  มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
  ม.1/1   ม.2/1    ม.3/1
  ม.1/2   ม.2/2    ม.3/2
  ม.1/3   ม.2/3    ม.3/3
  ม.1/4   ม.2/4    ม.3/4
  ม.1/5   ม.2/5    ม.3/5
  ม.1/6   ม.2/6    ม.3/6
  ม.1/7   ม.2/7    ม.3/7

 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 5 

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2 ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3 ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4 ม.6/4