ประกาศ

เขียนโดย Tsuphalak319
จำนวนครั้งการดู: 2020

      สำหรับนักเรียนที่ต้องการพิมพ์ใบสมัครสอบ ม.1 และม.4 มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ให้คลิกที่ ระบบรับสมัครโรงเรียนสตรีปากพนัง
2. คลิกเลือกที่
สมัครศึกษาต่อ ม.1 หรือ สมัครศึกษาต่อ ม.4  
3. แล้วคลิกที่ print

4. ใส่เลขประจำตัวประชาชนที่ต้องการค้นหา  กด ค้นหา
5. กดปุ่ม print2

6. กดปุ่ม  prin3t