ประกาศ

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์

72380806 919533878416274 39962188198182912 n 1
คณะครูบุคลากรร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร @ศาลาประชาคมอ.ปากพนัง ๑๓ ต.ค.๖๒

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์

7C7D1185 42E5 4A5B 91A9 877EE657A03F

เพื่อให้คุณครูกว่า200คน ของสหวิทยาเขตปากพนัง-เชียรใหญ่ สามารถจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนที่เปลี่ยนไป วันนี้พวกเราทั้ง6โรงเรียนพร้อมใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบยูบิควิตัส ผ่านGoogle Applications" ต่อไปนี้ครูจะสอนผ่านเวปไซต์ของตัวเอง ครูจะใช้ข้อสอบและทำงานผ่านออนไลน์มากขึ้น ขอบคุณสพม.12 ที่จัดสรรงบเหลือจ่าย 50,000 บาทมาให้ ขอบคุณร.ร.กัลยาณีฯที่ส่งวิทยากรมาช่วย ขอบคุณครูคอมฯทุกร.ร.ของสหวิทยาเขตที่มาช่วยเป็นโค๊ช ขอบคุณครูบอลจิรพลและฝ่ายวิชาการสตรีปากพนังที่คิดโครงการ...เราจะเดินไปด้วยกันเพื่อคุณภาพลูกศิษย์ของเราค่ะ (10ต.ค.62 @สตรีปากพนัง)

 

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์

3KWUT1606

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง ปีการศึกษาที่ 1/2562 วันที่ 5 ตุลาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม: บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2562 EP.3
เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์

4

KWUT1740

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง ปีการศึกษาที่ 1/2562 วันที่ 5 ตุลาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม: บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2562 EP.4
เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์

 2


KWUT1499บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง ปีการศึกษาที่ 1/2562 วันที่ 5 ตุลาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม: บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2562 EP.2