ประกาศ

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์
จำนวนครั้งการดู: 464

KWUT1966
[กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย] ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูทุกกลุ่มสาระของโรงเรียนสตรีปากพนังทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรจากงานวิชาการมัธยมศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา