ประกาศ

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์

นอกจากโรงเรียนมีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้น ม.1-ม.6 แล้ว โรงเรียนสตรีปากพนังยังได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมผลิตครูในฐานะโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนศ.และมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตนศ. อีกด้วย ซึ่งในปี2563 โรงเรียนได้รับนศ.เข้าฝึกประสบการณ์ 17 คน...เมื่อ26 ต.ค.63 ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการฝึกงาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานในหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาและมอบหมายภารกิจเพื่อไปออกแบบทำโครงการแก้ไขปัญหาทางวิชาการให้แก่นักเรียน

122722348 1228688917500767 1256634588297286701 o

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์

26 ต.ค.63 รองฯเฉลิม เรืองอร่าม ฝ่ายบริหารงบประมาณ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบพัสดุแก่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

122587295 1228677730835219 8405268701697274520 o

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์

มอบหมายนายบุญธรรม เมียนแก้ว รักษาการรองผอ.ร.ร.สตรีปากพนัง เป็นประธานสนามสอบ การสอบปลายภาคเรียนของนักศึกษานอกระบบอำเภอปากพนัง ใช้อาคาร 2,3,5 จำนวน 15 ห้อง เมื่อ 24-25ต.ค.63

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์

26 ต.ค.63 รองฯกัญญารัตน์ สาระพันธ์และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานภายในฝ่ายประจำสัปดาห์ และวางแผนเตรียมการปฏิบัติงานก่อนการสอบปลายภาคซึ่งจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย.63

122560017 1228667747502884 5255562204363843283 o

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์

ปีแรกที่โรงเรียนส่งทีม TO​ BE​ NUMBER​ ONE เข้าประกวด ขอแสดงความยินดีกับทีมโรงเรียนสตรีปากพนัง ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ​ลำดับ​ 3​ จากทั้งหมด 11 ทีม...เมื่อลูกๆชอบกิจกรรมด้านนี้ ก็พัฒนาความสามารถให้มันสุดๆไปเลยค่ะ ขอบคุณคุณครูผชารัตน์ บุญขวัญจันทร์เจริญและคณะผู้ฝึกซ้อมทุกคนด้วย ถ้ามีเวลาก็ฝึกซ้อมกันต่อให้เก่งขึ้น เป็นกำลังใจให้เสมอจ้า เสาร์24 ต.ค.63

122496324 1227818514254474 6806451919809434455 o