สอบวัดพื้นฐาน ๒๕๕๘

Nov
25

โรงเรียนสตรีปากพนัง จัดสอบวัดพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังเอกสาร

Posted By admin read more

นักดนตรีไทยสตรีปากพนัง

Nov
24

นักดนตรีไทย โรงเรียนสตรีปากพนัง ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  เข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

[รายละเอียด คลิก]

 

 

Posted By admin read more
Subscribe to Satre Pakpanang School RSS