ในหลวงพระราชทานพรแก่พสกนิกร

ประกาศผลการสอบวัดพื้นฐาน ป.๖

ตามที่โรงเรียนสตรีปากพนังได้จัดการสอบวัดพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้นประถมปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น ผลการสอบปรากฎดังนี้ [ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง] [ผลการสอบรวม] [ผลการสอบเฉพาะในเขตอำเภอปากพนัง] [ผลการสอบเฉพาะนอกเขตอำเภอปากพนัง] อนึ่ง ขอให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร รับรางวัลในงานวันกิจกรรมวิชาการโรงเรียนสตรีปากพนัง วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๘:๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีปากพนัง

ประกาศห้องสอบวัดพื้นฐาน ป.๕ - ๖

ตามที่โรงเรียนสตรีปากพนัง ได้จัดสอบวัดพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ นั้น บัดนี้การสมัครสอบได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โรงเรียนจึงประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบให้ผู้สมัครทราบ [คลิกเพื่ออ่านประกาศ]

 

ถวายพระพร

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนสตรีปากพนัง ได้จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนสตรีปากพนัง ผู้เข้าร่วมพิธีได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักการภารโรง ครูอัตราจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารในโรงเรียน

ทรงพระเจริญ

Subscribe to Satri Pakphanang School ตั้งค่า RSS