เดี่ยวซอด้วง ชนะเลิศระดับชาติ Sticky

Feb
01

น้ำลอดใต้ทรายสองชั้น ด.ญ.วันวิสาข์ อยู่คง ม.๑/๑ โรงเรียนสตรีปากพนัง ชนะเลิศเดี่ยวซอด้วง ระดับ ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ๓๐ ม.ค.๒๕๕๙ เครื่องประกอบจังหวะ ด.ญ.พัชราภา บุญเหลือ ม.๑/๑ นายนิติรัฐ ไฝขาว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ผู้ฝึกสอน นายกำแพง มูสีสุทธิ์ ผู้ควบคุม นางอุ่นจิต ฉายวิริยะ

Posted By admin read more

ลูกเสือ เนตรนารี ม.๓ ทำกิจกรรมนอกสถานที่

Feb
04

ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสตรีปากพนัง จำนวน ๑๐๘ คน ผู้กำกับ ๑๔ คน ทำกิจกรรม ณ สวนลุงเชาว์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
[ชมบรรยากาศ]

Posted By admin read more

ให้ทานไฟ

Jan
10

วันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะแม ร.ศ.๒๓๔ เวลาย่ำรุ่งหัวหมอก 
โรงเรียนสตรีปากพนัง จัดกิจกรรมให้ทานไฟ ณ วัดนันทาราม (วัดใต้ฝั่งออก)
[บรรยากาศ]

Posted By admin read more

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

Jan
04

โรงเรียนสตรีปากพนัง จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีกิจกรรมการตักบาตร กิจกรรมบันเทิงในหอประชุม กิจกรรมกีฬาฟุตซอล

 

Posted By admin read more

ทัพเรือภาคที่ ๒ พบประชาชน ณ สตรีปากพนัง

Dec
26

กองทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ วันที่ ๒๕ ธ.ค.๒๕๕๗ ๑๐๐๐-๑๖๐๐ น. ณ โรงเรียนสตรีปากพนัง มีกิจกรรม การแสดงดนตรีบนเวที ตรวจโรคทั่วไป/รับยา ตัดผม

 

Posted By admin read more

ผลการสอบวัดพื้นฐาน ๒๕๕๘

Dec
18

โรงเรียนสตรีปากพนัง จัดสอบวัดพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปรากฏผลการสอบดังนี้
[คลิก]

Posted By admin read more

ผลการแข่งขันดนตรีไทย งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ๒๕๕๘

Dec
11

นักดนตรีไทย โรงเรียนสตรีปากพนัง ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  เข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

Posted By admin read more

๕ ธันวามหาราช

Dec
05

นายสุคนธ์ แสงประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง นำคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  • ๔ ธันวาคม ณ โรงเรียนสตรีปากพนัง  [บรรยากาศ]
  • ๕ ธันวาคม ณ ศาลาประชาคม อำเภอปากพนัง [บรรยากาศ]
  • ๕ ธันวาคม ณ พระตำหนักประทับแรม ปากพนัง [บรรยากาศ]
  • ๕ ธันวาคม ณ ศาลาประชาสันต์ ปากพนัง [บรรยากาศ]
Posted By admin read more

สอบวัดพื้นฐาน ๒๕๕๘

Nov
25

โรงเรียนสตรีปากพนัง จัดสอบวัดพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังเอกสาร

Posted By admin read more

การแข่งขันดนตรีไทย งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ๒๕๕๘

Nov
24

นักดนตรีไทย โรงเรียนสตรีปากพนัง ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  เข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

[รายละเอียด]

Posted By admin read more
Subscribe to Satre Pakpanang School RSS